VERBİS Bildirimi Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021

VERBİS Bildirimi


VERBİS Bildirimi

Veri sorumlusu Bakanlığımıza ait Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin hazırlanması için Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan süreç kapsamında Bakanlığımız merkez teşkilatında yer alan birimlerle pek çok toplantı ve görüşme gerçekleştirilmiş, tüm birimlerde ciddi çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar, Mart ayının sonlarına doğru tamamlanmış ve Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulmuştur.

Bakanlığımız adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kişisel Veri İşleme Envanteri esas alınarak Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) bildirimde bulunulmuştur.

Sonuç olarak; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bunların bünyesinde faaliyet göstermekte olan kamu sağlık hizmeti sunucularının VERBİS bildirimi tamamlanmıştır. Anılan birimler tarafından bu konuda herhangi bir ilave işlem yapılma gerekliliği bulunmamaktadır.

Bakanlığımızın VERBİS Bildirimi buradan incelenebilmektedir.

Paylaş