Veri Sorumlusuna Başvuru
31 Temmuz 2021

Bu sistem şu anda tasarım aşamasındadır. Sistem tamamlandığında, vatandaşlarımız için e-Devlet ve Bakanlık çalışanlarımız için Single Sign On (SSO) üzerinden kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlığımıza, KVK Kanunu m. 13 uyarınca başvuru yapılabilecektir.