Hasta Mahremiyetinin Korunması
01 Temmuz 2019

Hasta Mahremiyetinin Korunmasına Yönelik Bilgilendirme Yapıldı

Genel Müdürlüğümüzün;

29.01.2018 tarihli ve 75730711-719-E.9 sayılı,
08.03.2018 tarihli ve 75730711-719-E.46 sayılı,
28.08.2018 tarihli ve 75730711-719-E.139 sayılı,
28.06.2019 tarihli ve 75730711-719-E.120 sayılı yazıları ile,

Bakanlığımızın tüm merkez ve taşra teşkilâtı birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşları, ayrıca Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstermekte olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, 6698 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ile 6698 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar hakkında bilgilendirildi.

Vatandaşa hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği ihlâllerine ilişkin problemlerin önüne geçilmesini temin etmek amacıyla; banko, masa ve gişe gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek, aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği iletildi.

Son olarak, hastaların mahremiyetine ilişkin olarak Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'te yer alan düzenlemelerin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.