Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
02 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri düzenlenmekte, 378 inci maddesinde ise kişisel sağlık verilerin işlenmesi ve güvenliğine ilişkin hükümler yer almaktadır.