İhlâl Bildirimindeki Asgari Unsurlar
28 Temmuz 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/09/2019 tarihli ve 2019/271 sayılı İlke Kararında özetle:

"Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılacak olan ihlal bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması ve asgari olarak;

- İhlalinin ne zaman gerçekleştiği,
- Kişisel veri kategorileri bazında (kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılarak) hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği,
- Kişisel veri ihlalinin olası sonuçları,
- Veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler,
- İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim detayları ya da veri sorumlusunun web sayfasının tam adresi, çağrı merkezi vb. iletişim yolları,

unsurlarına yer verilmesi gerektiğine karar verilmiştir."

denilmektedir. Kararın tamamına buradan ulaşılabilmektedir.