Trafik Kazası Verileri Hakkında Uyarı
28 Temmuz 2021

Trafik kazasına karışan vatandaşlara ait sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşıldığı hususunda Genel Müdürlüğümüze iletilen başvuru ve şikâyetlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu şikâyetlerde genellikle; trafik kazası yapan kişilere ait verilerin “sigorta, hasar danışmanlığı" gibi isimlerle faaliyet gösteren üçüncü kişilerle paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8 inci ve 9 uncu maddelerine aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılması hâlinde gündeme gelebilecek sorumluluk hakkında gerekli bilgilendirme, Genel Müdürlüğümüzün 26.10.2017 tarihli ve 75730711-719-E.216 sayılı resmi yazısı ile Bakanlık teşkilâtına ve Kayıt Tescil Sistemi'nde kayıtlı tüm Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticilerine yapılmıştır.

Trafik kazasına ilişkin süreçler çok sayıda veri sorumlusunun görev alanına girmekte ve konuya ilişkin veriler Bakanlığımızdan farklı kurum ve kuruluşlarda da bulunmaktadır. Şikâyete konu verilerin Bakanlığımızdan elde edilip edilmediği hususunda herhangi bir bulguya rastlanılmamış olup, Genel Müdürlüğümüze iletilen şikâyetler uyarınca gerekli denetimler ehemmiyetle yapılmaktadır. 

Resmi yazıda, kişisel sağlık verilerini mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136 ncı maddesi ile 6698 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.