2019/12 sayılı CB Genelgesi
08 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanlığı tarafından, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri"ne ilişkin 2019/12 sayılı Genelge yayımlandı.

06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genelge'de, bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasının ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler belirlenmektedir.

Genelge'ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.