Yönetmelik Yayımlandı
01 Temmuz 2019

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile buna bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin tüm ilgililerine duyurulması, Yönetmelik’te öngörülen ve özellikle hastaların mahremiyetine ilişkin düzenlemelerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.