Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)


Açık rızanın, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı”nı içermesi gerekmektedir. Diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yollarla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir. Kanunun 3. maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamında, açık rızanın 3 unsuru bulunmaktadır:

- Belirli bir konuya ilişkin olması
- Rızanın bilgilendirmeye dayanması
- Özgür iradeyle açıklanması

Detaylı bilgi için KVK Kurulu karar özetleri ile KVK Kurumu tarafından hazırlanan Açık Rıza Rehberi'nin incelenmesi gerekmektedir.

Paylaş