Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler Rehberi Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler Rehberi


https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/d0fbca08-30af-41fe-a7c9-65663b9c5231.pdf

Paylaş