Taraflar Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019

Taraflar


Kişisel veri işleme sürecinde taraflar genel olarak; ilgili kişi, veri sorumlusu ve veri işleyen olarak öne çıkmaktadır.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel veri işleme sürecinin taraflarını, MHRS üzerinden randevu alarak tedavi olmak amacıyla kamu hastanesine giden bir hasta örneği üzerinden anlatmak gerekirse:

İlgili kişi, kamu hastanesine tedavi olma amacı ile giden hastadır.
Veri sorumlusu; kamu hastanelerinin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından ve kamu hukuku tüzel kişiliği adına faaliyet göstermekte olduğundan, Sağlık Bakanlığı'dır. 
Veri işleyen; ilgili kamu hastanesinde Bakanlığın verdiği yetkiye dayanarak Bakanlık adına veri işleyen MHRS yüklenicisidir.

Taraflar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen isimli Rehberi okuyabilirsiniz.
Paylaş